رشد تولید و صادرات تراکتورسازی در ترکیه
13.10.2021

احمد جانبیلی، معاون مدیر عامل شرکت ترک تراکتور طی مصاحبه‌ با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این شرکت در نه ماه نخست سال جاری میزان تولید خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته 60 درصد و صادرات خود را نیز 25 درصد افزایش داد. ( Sinan Balcıkoca - خبرگزاری آناتولی )

رشد تولید و صادرات تراکتورسازی در ترکیه
Fotoğraf: Sinan Balcıkoca

احمد جانبیلی، معاون مدیر عامل شرکت ترک تراکتور طی مصاحبه‌ با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این شرکت در نه ماه نخست سال جاری میزان تولید خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته 60 درصد و صادرات خود را نیز 25 درصد افزایش داد. ( Sinan Balcıkoca - خبرگزاری آناتولی )

رشد تولید و صادرات تراکتورسازی در ترکیه
Fotoğraf: Sinan Balcıkoca

احمد جانبیلی، معاون مدیر عامل شرکت ترک تراکتور طی مصاحبه‌ با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این شرکت در نه ماه نخست سال جاری میزان تولید خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته 60 درصد و صادرات خود را نیز 25 درصد افزایش داد. ( Sinan Balcıkoca - خبرگزاری آناتولی )

رشد تولید و صادرات تراکتورسازی در ترکیه
Fotoğraf: Sinan Balcıkoca

احمد جانبیلی، معاون مدیر عامل شرکت ترک تراکتور طی مصاحبه‌ با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این شرکت در نه ماه نخست سال جاری میزان تولید خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته 60 درصد و صادرات خود را نیز 25 درصد افزایش داد. ( Sinan Balcıkoca - خبرگزاری آناتولی )

رشد تولید و صادرات تراکتورسازی در ترکیه
Fotoğraf: Sinan Balcıkoca

احمد جانبیلی، معاون مدیر عامل شرکت ترک تراکتور طی مصاحبه‌ با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این شرکت در نه ماه نخست سال جاری میزان تولید خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته 60 درصد و صادرات خود را نیز 25 درصد افزایش داد. ( Sinan Balcıkoca - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها