رزمایش گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد

رزمایش گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با حضور 10 هزار سرباز تحت فرماندهی ذاکر حسن‌اوف، وزیر دفاع این کشور رزمایش نظامی گسترده ای را آغاز کرد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با حضور 10 هزار سرباز تحت فرماندهی ذاکر حسن‌اوف، وزیر دفاع این کشور رزمایش نظامی گسترده ای را آغاز کرد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با حضور 10 هزار سرباز تحت فرماندهی ذاکر حسن‌اوف، وزیر دفاع این کشور رزمایش نظامی گسترده ای را آغاز کرد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با حضور 10 هزار سرباز تحت فرماندهی ذاکر حسن‌اوف، وزیر دفاع این کشور رزمایش نظامی گسترده ای را آغاز کرد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با حضور 10 هزار سرباز تحت فرماندهی ذاکر حسن‌اوف، وزیر دفاع این کشور رزمایش نظامی گسترده ای را آغاز کرد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با حضور 10 هزار سرباز تحت فرماندهی ذاکر حسن‌اوف، وزیر دفاع این کشور رزمایش نظامی گسترده ای را آغاز کرد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با حضور 10 هزار سرباز تحت فرماندهی ذاکر حسن‌اوف، وزیر دفاع این کشور رزمایش نظامی گسترده ای را آغاز کرد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با حضور 10 هزار سرباز تحت فرماندهی ذاکر حسن‌اوف، وزیر دفاع این کشور رزمایش نظامی گسترده ای را آغاز کرد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش گسترده ارتش آذربایجان آغاز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با حضور 10 هزار سرباز تحت فرماندهی ذاکر حسن‌اوف، وزیر دفاع این کشور رزمایش نظامی گسترده ای را آغاز کرد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها