رزمایش مشترک ترکیه، آذربایجان و پاکستان آغاز شد
12.09.2021

نیروهای مسلح ترکیه، آذربایجان و پاکستان رزمایش مشترک نظامی با عنوان «3 برادر 2021» را در باکو آغاز کردند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه، آذربایجان و پاکستان آغاز شد
Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح ترکیه، آذربایجان و پاکستان رزمایش مشترک نظامی با عنوان «3 برادر 2021» را در باکو آغاز کردند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه، آذربایجان و پاکستان آغاز شد
Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح ترکیه، آذربایجان و پاکستان رزمایش مشترک نظامی با عنوان «3 برادر 2021» را در باکو آغاز کردند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه، آذربایجان و پاکستان آغاز شد
Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح ترکیه، آذربایجان و پاکستان رزمایش مشترک نظامی با عنوان «3 برادر 2021» را در باکو آغاز کردند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه، آذربایجان و پاکستان آغاز شد
Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح ترکیه، آذربایجان و پاکستان رزمایش مشترک نظامی با عنوان «3 برادر 2021» را در باکو آغاز کردند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه، آذربایجان و پاکستان آغاز شد
Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح ترکیه، آذربایجان و پاکستان رزمایش مشترک نظامی با عنوان «3 برادر 2021» را در باکو آغاز کردند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رزمایش مشترک ترکیه، آذربایجان و پاکستان آغاز شد
Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نیروهای مسلح ترکیه، آذربایجان و پاکستان رزمایش مشترک نظامی با عنوان «3 برادر 2021» را در باکو آغاز کردند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها