ردپای تمدن 8 هزار ساله در قلب دیاربکر ترکیه

ردپای تمدن 8 هزار ساله در قلب دیاربکر ترکیه

پرفسور عرفان ییلدیز، استاد دانشگاه «دجله دیاربکر» و رئیس گروه باستان‌شناسان وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه که به فعالیت کاوش‌گری در تپه باستانی «آمیدا» در دیاربکر ادامه می‌دهند در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این منطقه میزبان تمدن هایی مانند میتانیها، اورارتو، هخامنشیان، رومیان، عباسیان، مروانیان، سلجوقیان، ارتقیه (آرتوقلو) بوده است. ( Özgür Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

ردپای تمدن 8 هزار ساله در قلب دیاربکر ترکیه Fotoğraf: Özgür Ayaydın

پرفسور عرفان ییلدیز، استاد دانشگاه «دجله دیاربکر» و رئیس گروه باستان‌شناسان وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه که به فعالیت کاوش‌گری در تپه باستانی «آمیدا» در دیاربکر ادامه می‌دهند در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این منطقه میزبان تمدن هایی مانند میتانیها، اورارتو، هخامنشیان، رومیان، عباسیان، مروانیان، سلجوقیان، ارتقیه (آرتوقلو) بوده است. ( Özgür Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

ردپای تمدن 8 هزار ساله در قلب دیاربکر ترکیه Fotoğraf: Özgür Ayaydın

پرفسور عرفان ییلدیز، استاد دانشگاه «دجله دیاربکر» و رئیس گروه باستان‌شناسان وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه که به فعالیت کاوش‌گری در تپه باستانی «آمیدا» در دیاربکر ادامه می‌دهند در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این منطقه میزبان تمدن هایی مانند میتانیها، اورارتو، هخامنشیان، رومیان، عباسیان، مروانیان، سلجوقیان، ارتقیه (آرتوقلو) بوده است. ( Özgür Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

ردپای تمدن 8 هزار ساله در قلب دیاربکر ترکیه Fotoğraf: Özgür Ayaydın

پرفسور عرفان ییلدیز، استاد دانشگاه «دجله دیاربکر» و رئیس گروه باستان‌شناسان وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه که به فعالیت کاوش‌گری در تپه باستانی «آمیدا» در دیاربکر ادامه می‌دهند در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این منطقه میزبان تمدن هایی مانند میتانیها، اورارتو، هخامنشیان، رومیان، عباسیان، مروانیان، سلجوقیان، ارتقیه (آرتوقلو) بوده است. ( Özgür Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

ردپای تمدن 8 هزار ساله در قلب دیاربکر ترکیه Fotoğraf: Özgür Ayaydın

پرفسور عرفان ییلدیز، استاد دانشگاه «دجله دیاربکر» و رئیس گروه باستان‌شناسان وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه که به فعالیت کاوش‌گری در تپه باستانی «آمیدا» در دیاربکر ادامه می‌دهند در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این منطقه میزبان تمدن هایی مانند میتانیها، اورارتو، هخامنشیان، رومیان، عباسیان، مروانیان، سلجوقیان، ارتقیه (آرتوقلو) بوده است. ( Özgür Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

ردپای تمدن 8 هزار ساله در قلب دیاربکر ترکیه Fotoğraf: Özgür Ayaydın

پرفسور عرفان ییلدیز، استاد دانشگاه «دجله دیاربکر» و رئیس گروه باستان‌شناسان وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه که به فعالیت کاوش‌گری در تپه باستانی «آمیدا» در دیاربکر ادامه می‌دهند در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: این منطقه میزبان تمدن هایی مانند میتانیها، اورارتو، هخامنشیان، رومیان، عباسیان، مروانیان، سلجوقیان، ارتقیه (آرتوقلو) بوده است. ( Özgür Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها