عکس / ترکیه
راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی
برخی از نهادهای جامعه مدنی در شهر نیده ترکیه٬ در اعتراض به سیاست های دولت چین در منطقه ترکستان شرقی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. ( Hamza Tav - خبرگزاری آناتولی )
19.01.2019 Hamza Tav
1 / 8