رئیس مجلس ترکیه در متروی مارمارای استانبول

رئیس مجلس ترکیه در متروی مارمارای استانبول

بنعلی ییلدیریم، رئیس مجلس ملت کبیر و نامزد شهرداری استانبول از حزب عدالت و توسعه با مترو مارمارای که از طریق تونل زیرآبی دو بخش اروپایی و آسیایی این شهر را به هم وصل می‌کند، سفر کرد. ( Utku Uçrak - خبرگزاری آناتولی )

رئیس مجلس ترکیه در متروی مارمارای استانبول Fotoğraf: Utku Uçrak

بنعلی ییلدیریم، رئیس مجلس ملت کبیر و نامزد شهرداری استانبول از حزب عدالت و توسعه با مترو مارمارای که از طریق تونل زیرآبی دو بخش اروپایی و آسیایی این شهر را به هم وصل می‌کند، سفر کرد. ( Utku Uçrak - خبرگزاری آناتولی )

رئیس مجلس ترکیه در متروی مارمارای استانبول Fotoğraf: Utku Uçrak

بنعلی ییلدیریم، رئیس مجلس ملت کبیر و نامزد شهرداری استانبول از حزب عدالت و توسعه با مترو مارمارای که از طریق تونل زیرآبی دو بخش اروپایی و آسیایی این شهر را به هم وصل می‌کند، سفر کرد. ( Utku Uçrak - خبرگزاری آناتولی )

رئیس مجلس ترکیه در متروی مارمارای استانبول Fotoğraf: Utku Uçrak

بنعلی ییلدیریم، رئیس مجلس ملت کبیر و نامزد شهرداری استانبول از حزب عدالت و توسعه با مترو مارمارای که از طریق تونل زیرآبی دو بخش اروپایی و آسیایی این شهر را به هم وصل می‌کند، سفر کرد. ( Utku Uçrak - خبرگزاری آناتولی )

رئیس مجلس ترکیه در متروی مارمارای استانبول Fotoğraf: Utku Uçrak

بنعلی ییلدیریم، رئیس مجلس ملت کبیر و نامزد شهرداری استانبول از حزب عدالت و توسعه با مترو مارمارای که از طریق تونل زیرآبی دو بخش اروپایی و آسیایی این شهر را به هم وصل می‌کند، سفر کرد. ( Utku Uçrak - خبرگزاری آناتولی )

رئیس مجلس ترکیه در متروی مارمارای استانبول Fotoğraf: Utku Uçrak

بنعلی ییلدیریم، رئیس مجلس ملت کبیر و نامزد شهرداری استانبول از حزب عدالت و توسعه با مترو مارمارای که از طریق تونل زیرآبی دو بخش اروپایی و آسیایی این شهر را به هم وصل می‌کند، سفر کرد. ( Utku Uçrak - خبرگزاری آناتولی )

رئیس مجلس ترکیه در متروی مارمارای استانبول Fotoğraf: Utku Uçrak

بنعلی ییلدیریم، رئیس مجلس ملت کبیر و نامزد شهرداری استانبول از حزب عدالت و توسعه با مترو مارمارای که از طریق تونل زیرآبی دو بخش اروپایی و آسیایی این شهر را به هم وصل می‌کند، سفر کرد. ( Utku Uçrak - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها