رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​
10.05.2022

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​
Fotoğraf: Güven Yılmaz

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​
Fotoğraf: Güven Yılmaz

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​
Fotoğraf: Güven Yılmaz

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​
Fotoğraf: Güven Yılmaz

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​
Fotoğraf: Güven Yılmaz

رئیس جمهور قزاقستان وارد آنکارا شد ​​​​​​​

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها