دیدار وزرای خارجه ترکیه و کویت در آنکارا

دیدار وزرای خارجه ترکیه و کویت در آنکارا

مولود چاووش‌اوغلو و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزرای امور خارجه ترکیه و کویت در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و کویت در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزرای امور خارجه ترکیه و کویت در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و کویت در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزرای امور خارجه ترکیه و کویت در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و کویت در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزرای امور خارجه ترکیه و کویت در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و کویت در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزرای امور خارجه ترکیه و کویت در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و کویت در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزرای امور خارجه ترکیه و کویت در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و کویت در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزرای امور خارجه ترکیه و کویت در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و کویت در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزرای امور خارجه ترکیه و کویت در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و کویت در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزرای امور خارجه ترکیه و کویت در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها