دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی
12.01.2022

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی
Fotoğraf: Fatih Aktaş

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی
Fotoğraf: Fatih Aktaş

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی
Fotoğraf: Fatih Aktaş

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی
Fotoğraf: Fatih Aktaş

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی
Fotoğraf: Fatih Aktaş

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی
Fotoğraf: Fatih Aktaş

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی
Fotoğraf: Fatih Aktaş

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی
Fotoğraf: Fatih Aktaş

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی
Fotoğraf: Fatih Aktaş

دیدار وزرای خارجه ترکیه و چین در شهر ووشی

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها