دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا

مولود چاووش‌اوغلو و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار وزرای خارجه ترکیه و ایران در آنکارا Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ترکیه و ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها