دیدار هیئت خبرگزاری آناتولی تركيه با سفیر ايران در آنکارا

دیدار هیئت خبرگزاری آناتولی تركيه با سفیر ايران در آنکارا

هیئتی از خبرگزاری آناتولی متشکل از محمت اوزتورک، مدیر بخش زبان های خارجی (نفر دوم از سمت راست) و حكمت گوک، مدير بخش فارسی خبرگزاری آناتولی (نفر اول از سمت چپ) با حضور در سفارت ايران در آنکارا٬ ضمن عرض تبریک به محمد فرازمند، سفیر جدید این کشور (نفر دوم از سمت چپ) در خصوص گسترش همکاری‌ها و توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. (خبرگزاری آناتولی )

دیدار هیئت خبرگزاری آناتولی تركيه با سفیر ايران در آنکارا Fotoğraf:

هیئتی از خبرگزاری آناتولی متشکل از حکمت گوک، مدیر بخش فارسی خبرگزاری آناتولی (نفر اول از سمت چپ)، محمت اوزتورک، مدیر بخش زبان های خارجی (نفر دوم از سمت چپ) با حضور در سفارت ايران در آنکارا٬ ضمن عرض تبریک به محمد فرازمند، سفیر جدید این کشور (نفر دوم از سمت راست) در خصوص گسترش همکاری‌ها و توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. ( خبرگزاری آناتولی )

دیدار هیئت خبرگزاری آناتولی تركيه با سفیر ايران در آنکارا Fotoğraf:

هیئتی از خبرگزاری آناتولی متشکل از محمت اوزتورک، مدیر بخش زبان های خارجی (نفر دوم از سمت راست) و حكمت گوک، مدير بخش فارسی خبرگزاری آناتولی (نفر اول از سمت چپ) با حضور در سفارت ايران در آنکارا٬ ضمن عرض تبریک به محمد فرازمند، سفیر جدید این کشور (نفر دوم از سمت چپ) در خصوص گسترش همکاری‌ها و توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. ( خبرگزاری آناتولی )

دیدار هیئت خبرگزاری آناتولی تركيه با سفیر ايران در آنکارا Fotoğraf:

هیئتی از خبرگزاری آناتولی متشکل از حکمت گوک، مدیر بخش فارسی خبرگزاری آناتولی (نفر اول از سمت چپ)، محمت اوزتورک، مدیر بخش زبان های خارجی (نفر دوم از سمت چپ) با حضور در سفارت ايران در آنکارا٬ ضمن عرض تبریک به محمد فرازمند، سفیر جدید این کشور (نفر دوم از سمت راست) در خصوص گسترش همکاری‌ها و توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. (خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها