دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

دیدار سه جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه و آذربایجان در اسلام‌آباد Fotoğraf: Cem Özdel

نشست سه جانبه وزرای امور خارجه پاکستان ترکیه و آذربایجان با حضور محمود قریشی، مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف در اسلام‌آباد برگزار شد. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها