دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس در

دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس در

الکساندر لوکاشنکو٬ رئیس جمهور بلاروس و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در باکو دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس در Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الکساندر لوکاشنکو٬ رئیس جمهور بلاروس و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در باکو دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس در Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الکساندر لوکاشنکو٬ رئیس جمهور بلاروس و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در باکو دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس در Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الکساندر لوکاشنکو٬ رئیس جمهور بلاروس و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در باکو دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس در Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الکساندر لوکاشنکو٬ رئیس جمهور بلاروس و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در باکو دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس در Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الکساندر لوکاشنکو٬ رئیس جمهور بلاروس و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در باکو دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس در Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الکساندر لوکاشنکو٬ رئیس جمهور بلاروس و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در باکو دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها