دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با رئیس جمهور ایران در تهران

دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با رئیس جمهور ایران در تهران

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه افغانستان روز گذشته در سفری 3 روزه برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات بلندپایه ایران درباره راه‌های گسترش روابط دو جانبه و صلح و ثبات افغانستان در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی بلندپایه وارد تهران شد. ( İran Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با رئیس جمهور ایران در تهران Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı/Handout

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان(چپ) امروز با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران(راست) در تهران دیدار و گفتگو کرد. عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه افغانستان روز گذشته در سفری 3 روزه برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات بلندپایه ایران درباره راه‌های گسترش روابط دو جانبه و صلح و ثبات افغانستان در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی بلندپایه وارد تهران شد. ( İran Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با رئیس جمهور ایران در تهران Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı/Handout

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان(در عکس) امروز با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه افغانستان روز گذشته در سفری 3 روزه برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات بلندپایه ایران درباره راه‌های گسترش روابط دو جانبه و صلح و ثبات افغانستان در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی بلندپایه وارد تهران شد. ( İran Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با رئیس جمهور ایران در تهران Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı/Handout

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان(چپ) امروز با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران(راست) در تهران دیدار و گفتگو کرد. عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه افغانستان روز گذشته در سفری 3 روزه برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات بلندپایه ایران درباره راه‌های گسترش روابط دو جانبه و صلح و ثبات افغانستان در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی بلندپایه وارد تهران شد. ( İran Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با رئیس جمهور ایران در تهران Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı/Handout

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران(در عکس) در تهران دیدار و گفتگو کرد. عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه افغانستان روز گذشته در سفری 3 روزه برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات بلندپایه ایران درباره راه‌های گسترش روابط دو جانبه و صلح و ثبات افغانستان در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی بلندپایه وارد تهران شد. ( İran Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با رئیس جمهور ایران در تهران Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı/Handout

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان(چپ) امروز با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران(راست) در تهران دیدار و گفتگو کرد. عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه افغانستان روز گذشته در سفری 3 روزه برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات بلندپایه ایران درباره راه‌های گسترش روابط دو جانبه و صلح و ثبات افغانستان در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی بلندپایه وارد تهران شد. ( İran Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها