دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه Fotoğraf: Murat Kula

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه Fotoğraf: Murat Kula

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه Fotoğraf: Murat Kula

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه Fotoğraf: Murat Kula

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه Fotoğraf: Murat Kula

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه Fotoğraf: Murat Kula

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه Fotoğraf: Murat Kula

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه Fotoğraf: Murat Kula

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه Fotoğraf: Murat Kula

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

دیدار امینه اردوغان با تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه Fotoğraf: Murat Kula

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه پیش از مسابقات جام جهانی بسکتبال چین (FIBA 2019) با تیم ملی بسکتبال زنان کشور در ضیافت شام در کاخ هوبر استانبول دیدار کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها