دیدار اردوغان با رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین

دیدار اردوغان با رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با میلوراد دودیک رئیس، شفیق جعفروویچ و زلیکو کومسیچ اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

دیدار اردوغان با رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Mustafa Öztürk

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با میلوراد دودیک رئیس، شفیق جعفروویچ و زلیکو کومسیچ اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

دیدار اردوغان با رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Mustafa Öztürk

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با میلوراد دودیک رئیس، شفیق جعفروویچ و زلیکو کومسیچ اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

دیدار اردوغان با رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Mustafa Öztürk

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با میلوراد دودیک رئیس، شفیق جعفروویچ و زلیکو کومسیچ اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

دیدار اردوغان با رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Mustafa Öztürk

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با میلوراد دودیک رئیس، شفیق جعفروویچ و زلیکو کومسیچ اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

دیدار اردوغان با رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Mustafa Öztürk

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با میلوراد دودیک رئیس، شفیق جعفروویچ و زلیکو کومسیچ اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها