دیدار آکار با وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی

دیدار آکار با وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه و تحسین ارطغرل‌اوغلو وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی پیرامون مسائل دفاعی، امنیتی و همکاری‌های دوجانبه‌ای و منطقه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار آکار با وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه و تحسین ارطغرل‌اوغلو وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی پیرامون مسائل دفاعی، امنیتی و همکاری‌های دوجانبه‌ای و منطقه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار آکار با وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه و تحسین ارطغرل‌اوغلو وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی پیرامون مسائل دفاعی، امنیتی و همکاری‌های دوجانبه‌ای و منطقه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار آکار با وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه و تحسین ارطغرل‌اوغلو وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی پیرامون مسائل دفاعی، امنیتی و همکاری‌های دوجانبه‌ای و منطقه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار آکار با وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه و تحسین ارطغرل‌اوغلو وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی پیرامون مسائل دفاعی، امنیتی و همکاری‌های دوجانبه‌ای و منطقه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار آکار با وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه و تحسین ارطغرل‌اوغلو وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی پیرامون مسائل دفاعی، امنیتی و همکاری‌های دوجانبه‌ای و منطقه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار آکار با وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه و تحسین ارطغرل‌اوغلو وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی پیرامون مسائل دفاعی، امنیتی و همکاری‌های دوجانبه‌ای و منطقه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

دیدار آکار با وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه و تحسین ارطغرل‌اوغلو وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی پیرامون مسائل دفاعی، امنیتی و همکاری‌های دوجانبه‌ای و منطقه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها