دوچرخه سوار انگلیسی در حمایت از بیماران سرطانی از انگلستان تا چین رکاب می‌زند

دوچرخه سوار انگلیسی در حمایت از بیماران سرطانی از انگلستان تا چین رکاب می‌زند

لوک گرنفل، دوچرخه سوار 27 ساله انگلیسی که 2.5 سال پیش دچار سرطان شده و اکنون دوره بهبودی را طی می‌کند، با شعار «30 کشور-30 هزار کیلومتر -300هزار پوند» در حمایت از 5 سازمان امور خیریه از کشورش تا چین رکاب می‌زند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سوار انگلیسی در حمایت از بیماران سرطانی از انگلستان تا چین رکاب می‌زند Fotoğraf: AA

لوک گرنفل، دوچرخه سوار 27 ساله انگلیسی که 2.5 سال پیش دچار سرطان شده و اکنون دوره بهبودی را طی می‌کند، با شعار «30 کشور-30 هزار کیلومتر -300هزار پوند» در حمایت از 5 سازمان امور خیریه از کشورش تا چین رکاب می‌زند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سوار انگلیسی در حمایت از بیماران سرطانی از انگلستان تا چین رکاب می‌زند Fotoğraf: AA

لوک گرنفل، دوچرخه سوار 27 ساله انگلیسی که 2.5 سال پیش دچار سرطان شده و اکنون دوره بهبودی را طی می‌کند، با شعار «30 کشور-30 هزار کیلومتر -300هزار پوند» در حمایت از 5 سازمان امور خیریه از کشورش تا چین رکاب می‌زند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سوار انگلیسی در حمایت از بیماران سرطانی از انگلستان تا چین رکاب می‌زند Fotoğraf: AA

لوک گرنفل، دوچرخه سوار 27 ساله انگلیسی که 2.5 سال پیش دچار سرطان شده و اکنون دوره بهبودی را طی می‌کند، با شعار «30 کشور-30 هزار کیلومتر -300هزار پوند» در حمایت از 5 سازمان امور خیریه از کشورش تا چین رکاب می‌زند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سوار انگلیسی در حمایت از بیماران سرطانی از انگلستان تا چین رکاب می‌زند Fotoğraf: AA

لوک گرنفل، دوچرخه سوار 27 ساله انگلیسی که 2.5 سال پیش دچار سرطان شده و اکنون دوره بهبودی را طی می‌کند، با شعار «30 کشور-30 هزار کیلومتر -300هزار پوند» در حمایت از 5 سازمان امور خیریه از کشورش تا چین رکاب می‌زند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سوار انگلیسی در حمایت از بیماران سرطانی از انگلستان تا چین رکاب می‌زند Fotoğraf: AA

لوک گرنفل، دوچرخه سوار 27 ساله انگلیسی که 2.5 سال پیش دچار سرطان شده و اکنون دوره بهبودی را طی می‌کند، با شعار «30 کشور-30 هزار کیلومتر -300هزار پوند» در حمایت از 5 سازمان امور خیریه از کشورش تا چین رکاب می‌زند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سوار انگلیسی در حمایت از بیماران سرطانی از انگلستان تا چین رکاب می‌زند Fotoğraf: AA

لوک گرنفل، دوچرخه سوار 27 ساله انگلیسی که 2.5 سال پیش دچار سرطان شده و اکنون دوره بهبودی را طی می‌کند، با شعار «30 کشور-30 هزار کیلومتر -300هزار پوند» در حمایت از 5 سازمان امور خیریه از کشورش تا چین رکاب می‌زند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سوار انگلیسی در حمایت از بیماران سرطانی از انگلستان تا چین رکاب می‌زند Fotoğraf: AA

لوک گرنفل، دوچرخه سوار 27 ساله انگلیسی که 2.5 سال پیش دچار سرطان شده و اکنون دوره بهبودی را طی می‌کند، با شعار «30 کشور-30 هزار کیلومتر -300هزار پوند» در حمایت از 5 سازمان امور خیریه از کشورش تا چین رکاب می‌زند. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها