دومین مسیر طولانی دوچرخه‌سواری جهان در قونیه

دومین مسیر طولانی دوچرخه‌سواری جهان در قونیه

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ترکیه با اشاره به وجود 550 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه‌سواری در قونیه، گفت این شهر از لحاظ طول این مسیر در جایگاه دوم جهان قرار دارد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

دومین مسیر طولانی دوچرخه‌سواری جهان در قونیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ترکیه با اشاره به وجود 550 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه‌سواری در قونیه، گفت این شهر از لحاظ طول این مسیر در جایگاه دوم جهان قرار دارد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

دومین مسیر طولانی دوچرخه‌سواری جهان در قونیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ترکیه با اشاره به وجود 550 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه‌سواری در قونیه، گفت این شهر از لحاظ طول این مسیر در جایگاه دوم جهان قرار دارد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

دومین مسیر طولانی دوچرخه‌سواری جهان در قونیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ترکیه با اشاره به وجود 550 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه‌سواری در قونیه، گفت این شهر از لحاظ طول این مسیر در جایگاه دوم جهان قرار دارد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

دومین مسیر طولانی دوچرخه‌سواری جهان در قونیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ترکیه با اشاره به وجود 550 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه‌سواری در قونیه، گفت این شهر از لحاظ طول این مسیر در جایگاه دوم جهان قرار دارد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

دومین مسیر طولانی دوچرخه‌سواری جهان در قونیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ترکیه با اشاره به وجود 550 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه‌سواری در قونیه، گفت این شهر از لحاظ طول این مسیر در جایگاه دوم جهان قرار دارد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

دومین مسیر طولانی دوچرخه‌سواری جهان در قونیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ترکیه با اشاره به وجود 550 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه‌سواری در قونیه، گفت این شهر از لحاظ طول این مسیر در جایگاه دوم جهان قرار دارد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

دومین مسیر طولانی دوچرخه‌سواری جهان در قونیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ترکیه با اشاره به وجود 550 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه‌سواری در قونیه، گفت این شهر از لحاظ طول این مسیر در جایگاه دوم جهان قرار دارد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

دومین مسیر طولانی دوچرخه‌سواری جهان در قونیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ترکیه با اشاره به وجود 550 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه‌سواری در قونیه، گفت این شهر از لحاظ طول این مسیر در جایگاه دوم جهان قرار دارد. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها