ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

ده فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل زخمی شدند Fotoğraf: Issam Rimawi

نظامیان اسرائیل با یورش به مناطق کرانه باختری اشغالی 10 فلسطینی را مجروح کردند. ( Issam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها