دهمین بیمارستان «شهر» ترکیه، در بورسا افتتاح شد

دهمین بیمارستان «شهر» ترکیه، در بورسا افتتاح شد

مرکز درمانی 1355 تختخوابی بورسا به‌ عنوان دهمین بیمارستان «شهر» در ترکیه با اتمام مراحل ساخت امروز 16 ژوئیه آغاز به فعالیت کرد. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

دهمین بیمارستان «شهر» ترکیه، در بورسا افتتاح شد Fotoğraf: Sergen Sezgin

مرکز درمانی 1355 تختخوابی بورسا به‌ عنوان دهمین بیمارستان «شهر» در ترکیه با اتمام مراحل ساخت امروز 16 ژوئیه آغاز به فعالیت کرد. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

دهمین بیمارستان «شهر» ترکیه، در بورسا افتتاح شد Fotoğraf: Sergen Sezgin

مرکز درمانی 1355 تختخوابی بورسا به‌ عنوان دهمین بیمارستان «شهر» در ترکیه با اتمام مراحل ساخت امروز 16 ژوئیه آغاز به فعالیت کرد. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

دهمین بیمارستان «شهر» ترکیه، در بورسا افتتاح شد Fotoğraf: Sergen Sezgin

مرکز درمانی 1355 تختخوابی بورسا به‌ عنوان دهمین بیمارستان «شهر» در ترکیه با اتمام مراحل ساخت امروز 16 ژوئیه آغاز به فعالیت کرد. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

دهمین بیمارستان «شهر» ترکیه، در بورسا افتتاح شد Fotoğraf: Sergen Sezgin

مرکز درمانی 1355 تختخوابی بورسا به‌ عنوان دهمین بیمارستان «شهر» در ترکیه با اتمام مراحل ساخت امروز 16 ژوئیه آغاز به فعالیت کرد. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

دهمین بیمارستان «شهر» ترکیه، در بورسا افتتاح شد Fotoğraf: Sergen Sezgin

مرکز درمانی 1355 تختخوابی بورسا به‌ عنوان دهمین بیمارستان «شهر» در ترکیه با اتمام مراحل ساخت امروز 16 ژوئیه آغاز به فعالیت کرد. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

دهمین بیمارستان «شهر» ترکیه، در بورسا افتتاح شد Fotoğraf: Sergen Sezgin

مرکز درمانی 1355 تختخوابی بورسا به‌ عنوان دهمین بیمارستان «شهر» در ترکیه با اتمام مراحل ساخت امروز 16 ژوئیه آغاز به فعالیت کرد. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها