درگیری‌ها در اطراف پایتخت لیبی

درگیری‌ها در اطراف پایتخت لیبی

درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت وفاق ملی لیبی و نظامیان وابسته به خلیفه حفتر در طرابلس، پایتخت این کشور مجددا آغاز شد. ( Amru Salahuddien - خبرگزاری آناتولی )

درگیری‌ها در اطراف پایتخت لیبی Fotoğraf: Amru Salahuddien

درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت وفاق ملی لیبی و نظامیان وابسته به خلیفه حفتر در طرابلس، پایتخت این کشور مجددا آغاز شد. ( Amru Salahuddien - خبرگزاری آناتولی )

درگیری‌ها در اطراف پایتخت لیبی Fotoğraf: Amru Salahuddien

درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت وفاق ملی لیبی و نظامیان وابسته به خلیفه حفتر در طرابلس، پایتخت این کشور مجددا آغاز شد. ( Amru Salahuddien - خبرگزاری آناتولی )

درگیری‌ها در اطراف پایتخت لیبی Fotoğraf: Amru Salahuddien

درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت وفاق ملی لیبی و نظامیان وابسته به خلیفه حفتر در طرابلس، پایتخت این کشور مجددا آغاز شد. ( Amru Salahuddien - خبرگزاری آناتولی )

درگیری‌ها در اطراف پایتخت لیبی Fotoğraf: Amru Salahuddien

درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت وفاق ملی لیبی و نظامیان وابسته به خلیفه حفتر در طرابلس، پایتخت این کشور مجددا آغاز شد. ( Amru Salahuddien - خبرگزاری آناتولی )

درگیری‌ها در اطراف پایتخت لیبی Fotoğraf: Amru Salahuddien

درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت وفاق ملی لیبی و نظامیان وابسته به خلیفه حفتر در طرابلس، پایتخت این کشور مجددا آغاز شد. ( Amru Salahuddien - خبرگزاری آناتولی )

درگیری‌ها در اطراف پایتخت لیبی Fotoğraf: Amru Salahuddien

درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت وفاق ملی لیبی و نظامیان وابسته به خلیفه حفتر در طرابلس، پایتخت این کشور مجددا آغاز شد. ( Amru Salahuddien - خبرگزاری آناتولی )

درگیری‌ها در اطراف پایتخت لیبی Fotoğraf: Amru Salahuddien

درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت وفاق ملی لیبی و نظامیان وابسته به خلیفه حفتر در طرابلس، پایتخت این کشور مجددا آغاز شد. ( Amru Salahuddien - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها