درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

درآمد بیش از 2 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات فندق Fotoğraf: Sefa Eyi

اتحادیه صادرکنندگان فندق منطقه دریای سیاه ترکیه (KFMİB) اعلام کرد که از اول سپتامبر 2019 تا 31 اوت سال جاری 343 هزار و 561 تن مغز فندق به ارزش 2 میلیارد و 312 میلیون و 45 هزار دلار به 126 کشور صادر شده ‌است. ( Sefa Eyi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها