زینب؛ دختربچه سوری که برای برادر و خواهر یتیم خود مادری می‌کند

زینب؛ دختربچه سوری که برای برادر و خواهر یتیم خود مادری می‌کند

زینب عاشق، دختربچه 12 ساله سوری که والدین‌اش را در حملات رژیم اسد طی جنگ داخلی سوریه از دست داده به تنهایی از سه خواهر و برادر و پدربزرگ بیمار خود مراقبت می‌کند. ( Khuzama El Hamvi - خبرگزاری آناتولی )

زینب؛ دختربچه سوری که برای برادر و خواهر یتیم خود مادری می‌کند Fotoğraf: Khuzama El Hamvi

زینب عاشق، دختربچه 12 ساله سوری که والدین‌اش را در حملات رژیم اسد طی جنگ داخلی سوریه از دست داده به تنهایی از سه خواهر و برادر و پدربزرگ بیمار خود مراقبت می‌کند. ( Khuzama El Hamvi - خبرگزاری آناتولی )

زینب؛ دختربچه سوری که برای برادر و خواهر یتیم خود مادری می‌کند Fotoğraf: Khuzama El Hamvi

زینب عاشق، دختربچه 12 ساله سوری که والدین‌اش را در حملات رژیم اسد طی جنگ داخلی سوریه از دست داده به تنهایی از سه خواهر و برادر و پدربزرگ بیمار خود مراقبت می‌کند. ( Khuzama El Hamvi - خبرگزاری آناتولی )

زینب؛ دختربچه سوری که برای برادر و خواهر یتیم خود مادری می‌کند Fotoğraf: Khuzama El Hamvi

زینب عاشق، دختربچه 12 ساله سوری که والدین‌اش را در حملات رژیم اسد طی جنگ داخلی سوریه از دست داده به تنهایی از سه خواهر و برادر و پدربزرگ بیمار خود مراقبت می‌کند. ( Khuzama El Hamvi - خبرگزاری آناتولی )

زینب؛ دختربچه سوری که برای برادر و خواهر یتیم خود مادری می‌کند Fotoğraf: Khuzama El Hamvi

زینب عاشق، دختربچه 12 ساله سوری که والدین‌اش را در حملات رژیم اسد طی جنگ داخلی سوریه از دست داده به تنهایی از سه خواهر و برادر و پدربزرگ بیمار خود مراقبت می‌کند. ( Khuzama El Hamvi - خبرگزاری آناتولی )

زینب؛ دختربچه سوری که برای برادر و خواهر یتیم خود مادری می‌کند Fotoğraf: Khuzama El Hamvi

زینب عاشق، دختربچه 12 ساله سوری که والدین‌اش را در حملات رژیم اسد طی جنگ داخلی سوریه از دست داده به تنهایی از سه خواهر و برادر و پدربزرگ بیمار خود مراقبت می‌کند. ( Khuzama El Hamvi - خبرگزاری آناتولی )

زینب؛ دختربچه سوری که برای برادر و خواهر یتیم خود مادری می‌کند Fotoğraf: Khuzama El Hamvi

زینب عاشق، دختربچه 12 ساله سوری که والدین‌اش را در حملات رژیم اسد طی جنگ داخلی سوریه از دست داده به تنهایی از سه خواهر و برادر و پدربزرگ بیمار خود مراقبت می‌کند. ( Khuzama El Hamvi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها