خشونت پلیس اسرائيل علیه معترضان فلسطینی در قدس شرقی

خشونت پلیس اسرائيل علیه معترضان فلسطینی در قدس شرقی

پلیس اسرائیل برای پراکنده کردن فلسطینیانی که در مقابل دروازه شام قدس شرقی تجمع کرده بودند، از بمب‌ صوتی استفاده کرد. ( Eyad Tawil - خبرگزاری آناتولی )

خشونت پلیس اسرائيل علیه معترضان فلسطینی در قدس شرقی
Fotoğraf: Eyad Tawil

پلیس اسرائیل برای پراکنده کردن فلسطینیانی که در مقابل دروازه شام قدس شرقی تجمع کرده بودند، از بمب‌ صوتی استفاده کرد. ( Eyad Tawil - خبرگزاری آناتولی )

خشونت پلیس اسرائيل علیه معترضان فلسطینی در قدس شرقی
Fotoğraf: Eyad Tawil

پلیس اسرائیل برای پراکنده کردن فلسطینیانی که در مقابل دروازه شام قدس شرقی تجمع کرده بودند، از بمب‌ صوتی استفاده کرد. ( Eyad Tawil - خبرگزاری آناتولی )

خشونت پلیس اسرائيل علیه معترضان فلسطینی در قدس شرقی
Fotoğraf: Eyad Tawil

پلیس اسرائیل برای پراکنده کردن فلسطینیانی که در مقابل دروازه شام قدس شرقی تجمع کرده بودند، از بمب‌ صوتی استفاده کرد. ( Eyad Tawil - خبرگزاری آناتولی )

خشونت پلیس اسرائيل علیه معترضان فلسطینی در قدس شرقی
Fotoğraf: Eyad Tawil

پلیس اسرائیل برای پراکنده کردن فلسطینیانی که در مقابل دروازه شام قدس شرقی تجمع کرده بودند، از بمب‌ صوتی استفاده کرد. ( Eyad Tawil - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها