خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد

خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد

امروز به مناسبت نود و نهمین سالروز تاسیس خبرگزاری آناتولی ترکیه، شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این خبرگزاری به همراه چند تن دیگر از مدیران در آرامگاه آتاتورک (آنیت کابیر) در آنکارا حضور یافته و به بنیانگذار ترکیه نوین ادای احترام کرد. کازانجی با اهدای گل به آرامگاه آتاتورک که روی آن "خبرگزاری آناتولی" نوشته شده بود، به وی ادای احترام کرد. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد Fotoğraf: Volkan Furuncu

امروز به مناسبت نود و نهمین سالروز تاسیس خبرگزاری آناتولی ترکیه، شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این خبرگزاری به همراه چند تن دیگر از مدیران در آرامگاه آتاتورک (آنیت کابیر) در آنکارا حضور یافته و به بنیانگذار ترکیه نوین ادای احترام کرد. کازانجی با اهدای گل به آرامگاه آتاتورک که روی آن "خبرگزاری آناتولی" نوشته شده بود، به وی ادای احترام کرد. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد Fotoğraf: Volkan Furuncu

امروز به مناسبت نود و نهمین سالروز تاسیس خبرگزاری آناتولی ترکیه، شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این خبرگزاری به همراه چند تن دیگر از مدیران در آرامگاه آتاتورک (آنیت کابیر) در آنکارا حضور یافته و به بنیانگذار ترکیه نوین ادای احترام کرد. کازانجی با اهدای گل به آرامگاه آتاتورک که روی آن "خبرگزاری آناتولی" نوشته شده بود، به وی ادای احترام کرد. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد Fotoğraf: Volkan Furuncu

امروز به مناسبت نود و نهمین سالروز تاسیس خبرگزاری آناتولی ترکیه، شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این خبرگزاری به همراه چند تن دیگر از مدیران در آرامگاه آتاتورک (آنیت کابیر) در آنکارا حضور یافته و به بنیانگذار ترکیه نوین ادای احترام کرد. کازانجی با اهدای گل به آرامگاه آتاتورک که روی آن "خبرگزاری آناتولی" نوشته شده بود، به وی ادای احترام کرد. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد Fotoğraf: Volkan Furuncu

امروز به مناسبت نود و نهمین سالروز تاسیس خبرگزاری آناتولی ترکیه، شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این خبرگزاری به همراه چند تن دیگر از مدیران در آرامگاه آتاتورک (آنیت کابیر) در آنکارا حضور یافته و به بنیانگذار ترکیه نوین ادای احترام کرد. کازانجی با اهدای گل به آرامگاه آتاتورک که روی آن "خبرگزاری آناتولی" نوشته شده بود، به وی ادای احترام کرد. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد Fotoğraf: Volkan Furuncu

امروز به مناسبت نود و نهمین سالروز تاسیس خبرگزاری آناتولی ترکیه، شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این خبرگزاری به همراه چند تن دیگر از مدیران در آرامگاه آتاتورک (آنیت کابیر) در آنکارا حضور یافته و به بنیانگذار ترکیه نوین ادای احترام کرد. کازانجی با اهدای گل به آرامگاه آتاتورک که روی آن "خبرگزاری آناتولی" نوشته شده بود، به وی ادای احترام کرد. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد Fotoğraf: Volkan Furuncu

امروز به مناسبت نود و نهمین سالروز تاسیس خبرگزاری آناتولی ترکیه، شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این خبرگزاری به همراه چند تن دیگر از مدیران در آرامگاه آتاتورک (آنیت کابیر) در آنکارا حضور یافته و به بنیانگذار ترکیه نوین ادای احترام کرد. کازانجی با اهدای گل به آرامگاه آتاتورک که روی آن "خبرگزاری آناتولی" نوشته شده بود، به وی ادای احترام کرد. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد Fotoğraf: Volkan Furuncu

کازانجی در دفتر یادبود آرامگاه آتاتورک نوشت: "امروز نود و نهمین سالروز تاسیس خبرگزاری آناتولی که در زمان مبارزات استقلال ترکیه به دستور رهبر بزرگ، آتاتورک تاسیس شد را گرامی می داریم". ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد Fotoğraf: Volkan Furuncu

کازانجی در دفتر یادبود آرامگاه آتاتورک نوشت: "امروز نود و نهمین سالروز تاسیس خبرگزاری آناتولی که در زمان مبارزات استقلال ترکیه به دستور رهبر بزرگ، آتاتورک تاسیس شد را گرامی می داریم". ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

خبرگزاری آناتولی 99 ساله شد Fotoğraf: Volkan Furuncu

امروز به مناسبت نود و نهمین سالروز تاسیس خبرگزاری آناتولی ترکیه، شنول کازانجی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این خبرگزاری به همراه چند تن دیگر از مدیران در آرامگاه آتاتورک (آنیت کابیر) در آنکارا حضور یافته و به بنیانگذار ترکیه نوین ادای احترام کرد. کازانجی با اهدای گل به آرامگاه آتاتورک که روی آن "خبرگزاری آناتولی" نوشته شده بود، به وی ادای احترام کرد. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها