خانواده‌های سوری ساکن ترکیه به استقبال عید قربان می‌روند

خانواده‌های سوری ساکن ترکیه به استقبال عید قربان می‌روند

خانواده‌های جنگ‌زده سوری که از جنگ داخلی کشورشان گریخته و در آغوش ترکیه پناه گرفته‌اند، در مرکز اسکان موقت «اربیلی» در کیلیس به استقبال عید سعید قربان می‌روند. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

خانواده‌های سوری ساکن ترکیه به استقبال عید قربان می‌روند Fotoğraf: İzzet Mazi

خانواده‌های جنگ‌زده سوری که از جنگ داخلی کشورشان گریخته و در آغوش ترکیه پناه گرفته‌اند، در مرکز اسکان موقت «اربیلی» در کیلیس به استقبال عید سعید قربان می‌روند. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

خانواده‌های سوری ساکن ترکیه به استقبال عید قربان می‌روند Fotoğraf: İzzet Mazi

خانواده‌های جنگ‌زده سوری که از جنگ داخلی کشورشان گریخته و در آغوش ترکیه پناه گرفته‌اند، در مرکز اسکان موقت «اربیلی» در کیلیس به استقبال عید سعید قربان می‌روند. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

خانواده‌های سوری ساکن ترکیه به استقبال عید قربان می‌روند Fotoğraf: İzzet Mazi

خانواده‌های جنگ‌زده سوری که از جنگ داخلی کشورشان گریخته و در آغوش ترکیه پناه گرفته‌اند، در مرکز اسکان موقت «اربیلی» در کیلیس به استقبال عید سعید قربان می‌روند. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

خانواده‌های سوری ساکن ترکیه به استقبال عید قربان می‌روند Fotoğraf: İzzet Mazi

خانواده‌های جنگ‌زده سوری که از جنگ داخلی کشورشان گریخته و در آغوش ترکیه پناه گرفته‌اند، در مرکز اسکان موقت «اربیلی» در کیلیس به استقبال عید سعید قربان می‌روند. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

خانواده‌های سوری ساکن ترکیه به استقبال عید قربان می‌روند Fotoğraf: İzzet Mazi

خانواده‌های جنگ‌زده سوری که از جنگ داخلی کشورشان گریخته و در آغوش ترکیه پناه گرفته‌اند، در مرکز اسکان موقت «اربیلی» در کیلیس به استقبال عید سعید قربان می‌روند. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

خانواده‌های سوری ساکن ترکیه به استقبال عید قربان می‌روند Fotoğraf: İzzet Mazi

خانواده‌های جنگ‌زده سوری که از جنگ داخلی کشورشان گریخته و در آغوش ترکیه پناه گرفته‌اند، در مرکز اسکان موقت «اربیلی» در کیلیس به استقبال عید سعید قربان می‌روند. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

خانواده‌های سوری ساکن ترکیه به استقبال عید قربان می‌روند Fotoğraf: İzzet Mazi

خانواده‌های جنگ‌زده سوری که از جنگ داخلی کشورشان گریخته و در آغوش ترکیه پناه گرفته‌اند، در مرکز اسکان موقت «اربیلی» در کیلیس به استقبال عید سعید قربان می‌روند. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

خانواده‌های سوری ساکن ترکیه به استقبال عید قربان می‌روند Fotoğraf: İzzet Mazi

خانواده‌های جنگ‌زده سوری که از جنگ داخلی کشورشان گریخته و در آغوش ترکیه پناه گرفته‌اند، در مرکز اسکان موقت «اربیلی» در کیلیس به استقبال عید سعید قربان می‌روند. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها