خانه‌های تاریخی شهر صفران‌بولو ترکیه با بارش برف سفیدپوش شدند

خانه‌های تاریخی شهر صفران‌بولو ترکیه با بارش برف سفیدپوش شدند

خانه های تاریخی شهر «صفران‌بولو» ترکیه در استان کاربوک با بارش برف سفیدپوش شدند. ( Orhan Kuzu - خبرگزاری آناتولی )

خانه‌های تاریخی شهر صفران‌بولو ترکیه با بارش برف سفیدپوش شدند Fotoğraf: Orhan Kuzu

خانه های تاریخی شهر «صفران‌بولو» ترکیه در استان کاربوک با بارش برف سفیدپوش شدند. ( Orhan Kuzu - خبرگزاری آناتولی )

خانه‌های تاریخی شهر صفران‌بولو ترکیه با بارش برف سفیدپوش شدند Fotoğraf: Orhan Kuzu

خانه های تاریخی شهر «صفران‌بولو» ترکیه در استان کاربوک با بارش برف سفیدپوش شدند. ( Orhan Kuzu - خبرگزاری آناتولی )

خانه‌های تاریخی شهر صفران‌بولو ترکیه با بارش برف سفیدپوش شدند Fotoğraf: Orhan Kuzu

خانه های تاریخی شهر «صفران‌بولو» ترکیه در استان کاربوک با بارش برف سفیدپوش شدند. ( Orhan Kuzu - خبرگزاری آناتولی )

خانه‌های تاریخی شهر صفران‌بولو ترکیه با بارش برف سفیدپوش شدند Fotoğraf: Orhan Kuzu

خانه های تاریخی شهر «صفران‌بولو» ترکیه در استان کاربوک با بارش برف سفیدپوش شدند. ( Orhan Kuzu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها