حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: Muhammed Abdullah

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: Muhammed Abdullah

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: Muhammed Abdullah

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: Muhammed Abdullah

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: Muhammed Abdullah

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: Muhammed Abdullah

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: Muhammed Abdullah

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: Muhammed Abdullah

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: Muhammed Abdullah

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به اردوگاه‌ آوارگان در ادلب؛ 8 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: Muhammed Abdullah

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران اردوگاه‌های آوارگان در روستای قاح در منطقه کاهش تنش ادلب را هدف حمله موشکی قرار دادند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها