حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک به تل‌‌ابیض

حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک به تل‌‌ابیض

پنج غیرنظامی بر اثر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در جنوب تل‌‌ابیض سوریه آسیب دیدند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک به تل‌‌ابیض Fotoğraf: Bekir Kasım

پنج غیرنظامی بر اثر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در جنوب تل‌‌ابیض سوریه آسیب دیدند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک به تل‌‌ابیض Fotoğraf: Bekir Kasım

پنج غیرنظامی بر اثر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در جنوب تل‌‌ابیض سوریه آسیب دیدند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک به تل‌‌ابیض Fotoğraf: Bekir Kasım

پنج غیرنظامی بر اثر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در جنوب تل‌‌ابیض سوریه آسیب دیدند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک به تل‌‌ابیض Fotoğraf: Bekir Kasım

پنج غیرنظامی بر اثر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در جنوب تل‌‌ابیض سوریه آسیب دیدند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک به تل‌‌ابیض Fotoğraf: Bekir Kasım

پنج غیرنظامی بر اثر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در جنوب تل‌‌ابیض سوریه آسیب دیدند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها