حمله توپخانه‌ای رژیم اسد به ادلب

حمله توپخانه‌ای رژیم اسد به ادلب

واحدهای توپخانه‌ای رژیم اسد و تروریست های مورد حمایت ایران منطقه خان شیخون استان ادلب را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. شهرستان خان شیخون یکی از مناطق «کاهش تنش» محسوب می شود. ( Enes Diyab - خبرگزاری آناتولی )

حمله توپخانه‌ای رژیم اسد به ادلب Fotoğraf: Enes Diyab

واحدهای توپخانه‌ای رژیم اسد و تروریست های مورد حمایت ایران منطقه خان شیخون استان ادلب را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. شهرستان خان شیخون یکی از مناطق «کاهش تنش» محسوب می شود. ( Enes Diyab - خبرگزاری آناتولی )

حمله توپخانه‌ای رژیم اسد به ادلب Fotoğraf: Enes Diyab

واحدهای توپخانه‌ای رژیم اسد و تروریست های مورد حمایت ایران منطقه خان شیخون استان ادلب را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. شهرستان خان شیخون یکی از مناطق «کاهش تنش» محسوب می شود. ( Enes Diyab - خبرگزاری آناتولی )

حمله توپخانه‌ای رژیم اسد به ادلب Fotoğraf: Enes Diyab

واحدهای توپخانه‌ای رژیم اسد و تروریست های مورد حمایت ایران منطقه خان شیخون استان ادلب را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. شهرستان خان شیخون یکی از مناطق «کاهش تنش» محسوب می شود. ( Enes Diyab - خبرگزاری آناتولی )

حمله توپخانه‌ای رژیم اسد به ادلب Fotoğraf: Enes Diyab

واحدهای توپخانه‌ای رژیم اسد و تروریست های مورد حمایت ایران منطقه خان شیخون استان ادلب را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. شهرستان خان شیخون یکی از مناطق «کاهش تنش» محسوب می شود. ( Enes Diyab - خبرگزاری آناتولی )

حمله توپخانه‌ای رژیم اسد به ادلب Fotoğraf: Enes Diyab

واحدهای توپخانه‌ای رژیم اسد و تروریست های مورد حمایت ایران منطقه خان شیخون استان ادلب را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. شهرستان خان شیخون یکی از مناطق «کاهش تنش» محسوب می شود. ( Enes Diyab - خبرگزاری آناتولی )

حمله توپخانه‌ای رژیم اسد به ادلب Fotoğraf: Enes Diyab

واحدهای توپخانه‌ای رژیم اسد و تروریست های مورد حمایت ایران منطقه خان شیخون استان ادلب را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. شهرستان خان شیخون یکی از مناطق «کاهش تنش» محسوب می شود. ( Enes Diyab - خبرگزاری آناتولی )

حمله توپخانه‌ای رژیم اسد به ادلب Fotoğraf: Enes Diyab

واحدهای توپخانه‌ای رژیم اسد و تروریست های مورد حمایت ایران منطقه خان شیخون استان ادلب را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. شهرستان خان شیخون یکی از مناطق «کاهش تنش» محسوب می شود. ( Enes Diyab - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها