حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

حمله تروریستی در عفرین سوریه 3 کشته و 32 زخمی به جا گذاشت Fotoğraf: Saher El Hacci

در پی انفجار بمب کار گذاشته شده در یک دستگاه کامیون در مرکز شهرستان عفرین در شمال سوریه که در چارچوب عملیات شاخه زیتون از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده ‌است، 3 نفر جان باخته و 32 تن دیگر زخمی‌ شدند. ( Saher El Hacci - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها