حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت

حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که بر اثر حملات جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش ادلب 26 غیرنظامی کشته شده‌اند. ( İmad Berekat - خبرگزاری آناتولی )

حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت
Fotoğraf: İmad Berekat

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که بر اثر حملات جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش ادلب 26 غیرنظامی کشته شده‌اند. ( İmad Berekat - خبرگزاری آناتولی )

حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت
Fotoğraf: İmad Berekat

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که بر اثر حملات جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش ادلب 26 غیرنظامی کشته شده‌اند. ( İmad Berekat - خبرگزاری آناتولی )

حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت
Fotoğraf: İmad Berekat

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که بر اثر حملات جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش ادلب 26 غیرنظامی کشته شده‌اند. ( İmad Berekat - خبرگزاری آناتولی )

حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت
Fotoğraf: İmad Berekat

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که بر اثر حملات جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش ادلب 26 غیرنظامی کشته شده‌اند. ( İmad Berekat - خبرگزاری آناتولی )

حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت
Fotoğraf: İmad Berekat

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که بر اثر حملات جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش ادلب 26 غیرنظامی کشته شده‌اند. ( İmad Berekat - خبرگزاری آناتولی )

حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت
Fotoğraf: İmad Berekat

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که بر اثر حملات جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش ادلب 26 غیرنظامی کشته شده‌اند. ( İmad Berekat - خبرگزاری آناتولی )

حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت
Fotoğraf: İmad Berekat

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که بر اثر حملات جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش ادلب 26 غیرنظامی کشته شده‌اند. ( İmad Berekat - خبرگزاری آناتولی )

حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت
Fotoğraf: İmad Berekat

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که بر اثر حملات جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش ادلب 26 غیرنظامی کشته شده‌اند. ( İmad Berekat - خبرگزاری آناتولی )

حملات روسیه به ادلب 26 کشته به جا گذاشت
Fotoğraf: İmad Berekat

مسئولان برج دیده‌بانی مخالفان نظامی رژیم اسد اعلام کردند که بر اثر حملات جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش ادلب 26 غیرنظامی کشته شده‌اند. ( İmad Berekat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها