حمایت ترک‌های مقیم آمریکا از عملیات چشمه صلح ترکیه

حمایت ترک‌های مقیم آمریکا از عملیات چشمه صلح ترکیه

گروهی از ترک‌های مقیم ایالات متحده آمریکا٬ با تجمع در مقابل کاخ سفید از عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه علیه گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک در شرق فرات حمایت کردند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت ترک‌های مقیم آمریکا از عملیات چشمه صلح ترکیه Fotoğraf: Yasin Öztürk

گروهی از ترک‌های مقیم ایالات متحده آمریکا٬ با تجمع در مقابل کاخ سفید از عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه علیه گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک در شرق فرات حمایت کردند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت ترک‌های مقیم آمریکا از عملیات چشمه صلح ترکیه Fotoğraf: Yasin Öztürk

گروهی از ترک‌های مقیم ایالات متحده آمریکا٬ با تجمع در مقابل کاخ سفید از عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه علیه گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک در شرق فرات حمایت کردند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت ترک‌های مقیم آمریکا از عملیات چشمه صلح ترکیه Fotoğraf: Yasin Öztürk

گروهی از ترک‌های مقیم ایالات متحده آمریکا٬ با تجمع در مقابل کاخ سفید از عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه علیه گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک در شرق فرات حمایت کردند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت ترک‌های مقیم آمریکا از عملیات چشمه صلح ترکیه Fotoğraf: Yasin Öztürk

گروهی از ترک‌های مقیم ایالات متحده آمریکا٬ با تجمع در مقابل کاخ سفید از عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه علیه گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک در شرق فرات حمایت کردند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت ترک‌های مقیم آمریکا از عملیات چشمه صلح ترکیه Fotoğraf: Yasin Öztürk

گروهی از ترک‌های مقیم ایالات متحده آمریکا٬ با تجمع در مقابل کاخ سفید از عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه علیه گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک در شرق فرات حمایت کردند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت ترک‌های مقیم آمریکا از عملیات چشمه صلح ترکیه Fotoğraf: Yasin Öztürk

گروهی از ترک‌های مقیم ایالات متحده آمریکا٬ با تجمع در مقابل کاخ سفید از عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه علیه گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک در شرق فرات حمایت کردند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

حمایت ترک‌های مقیم آمریکا از عملیات چشمه صلح ترکیه Fotoğraf: Yasin Öztürk

گروهی از ترک‌های مقیم ایالات متحده آمریکا٬ با تجمع در مقابل کاخ سفید از عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه علیه گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک در شرق فرات حمایت کردند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها