حضور گسترده گردشگران در مسجد ایاصوفیه استانبول

حضور گسترده گردشگران در مسجد ایاصوفیه استانبول

روند بازدید شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد همچنان ادامه دارد. گردشگران خارجی و داخلی بین اوقات نماز به طور گروهی به همراه تور لیدرها وارد این مسجد شده و از آن بازدید می‌کنند.

حضور گسترده گردشگران در مسجد ایاصوفیه استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

روند بازدید شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد همچنان ادامه دارد. گردشگران خارجی و داخلی بین اوقات نماز به طور گروهی به همراه تور لیدرها وارد این مسجد شده و از آن بازدید می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در مسجد ایاصوفیه استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

روند بازدید شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد همچنان ادامه دارد. گردشگران خارجی و داخلی بین اوقات نماز به طور گروهی به همراه تور لیدرها وارد این مسجد شده و از آن بازدید می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در مسجد ایاصوفیه استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

روند بازدید شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد همچنان ادامه دارد. گردشگران خارجی و داخلی بین اوقات نماز به طور گروهی به همراه تور لیدرها وارد این مسجد شده و از آن بازدید می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در مسجد ایاصوفیه استانبول Fotoğraf: Elif Öztürk

روند بازدید شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد همچنان ادامه دارد. گردشگران خارجی و داخلی بین اوقات نماز به طور گروهی به همراه تور لیدرها وارد این مسجد شده و از آن بازدید می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها