عکس / ترکیه, ایران, افغانستان
حضور گسترده بانوان افغان و ایرانی در نمایشگاه پوشاک اسلامی ترکیه
لینا شفق دارنده شرکت تولیدی پوشاک که به همراه 6 تن از طراحان زن از سنین مختلف این کشور در این نمایشگاه حضور دارد، با تاکید بر اهمیت نمایندگی کشورش در این رویداد گفت: قبلا در کشورهای دیگر مانند هندو تاجیکستان و آذربایجان شرکت کردیم. این نمایشگاه بزرگتر و متفاوت تر از نمایشگاه های قبلی است امیدواریم با توجه به حضور کشورهای زیاد در این رویداد، بتوانیم تولیدات صنایع افغانستان را معرفی کنیم. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )
18.01.2019 Şahin Demir
1 / 6