حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

حضور چاووش‌اوغلو در نشست ناتو Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای امور کشورهای عضو ناتو که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار می‌شود، در واشنگتن شرکت کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها