جنگنده های اسرائیل غزه را بمباران کردند

جنگنده های اسرائیل غزه را بمباران کردند

جنگنده‌های اسرائیل مجددا مواضعی در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. در پی این بمباران دود غلیظ آسمان این شهر را فرا گرفت. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

جنگنده های اسرائیل غزه را بمباران کردند Fotoğraf: Ashraf Amra

جنگنده‌های اسرائیل مجددا مواضعی در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. در پی این بمباران دود غلیظ آسمان این شهر را فرا گرفت. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

جنگنده های اسرائیل غزه را بمباران کردند Fotoğraf: Ashraf Amra

جنگنده‌های اسرائیل مجددا مواضعی در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. در پی این بمباران دود غلیظ آسمان این شهر را فرا گرفت. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

جنگنده های اسرائیل غزه را بمباران کردند Fotoğraf: Ashraf Amra

جنگنده‌های اسرائیل مجددا مواضعی در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. در پی این بمباران دود غلیظ آسمان این شهر را فرا گرفت. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

جنگنده های اسرائیل غزه را بمباران کردند Fotoğraf: Ashraf Amra

جنگنده‌های اسرائیل مجددا مواضعی در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. در پی این بمباران دود غلیظ آسمان این شهر را فرا گرفت. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

جنگنده های اسرائیل غزه را بمباران کردند Fotoğraf: Ashraf Amra

جنگنده‌های اسرائیل مجددا مواضعی در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. در پی این بمباران دود غلیظ آسمان این شهر را فرا گرفت. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

جنگنده های اسرائیل غزه را بمباران کردند Fotoğraf: Ashraf Amra

جنگنده‌های اسرائیل مجددا مواضعی در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. در پی این بمباران دود غلیظ آسمان این شهر را فرا گرفت. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

جنگنده های اسرائیل غزه را بمباران کردند Fotoğraf: Ashraf Amra

جنگنده‌های اسرائیل مجددا مواضعی در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. در پی این بمباران دود غلیظ آسمان این شهر را فرا گرفت. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها