جلوه‌های نوستالژیک در شهر هاوانای کوبا

جلوه‌های نوستالژیک در شهر هاوانای کوبا

کوبا با مردم خونگرم و شهرهای نوستالژیک و پررنگ مورد توجه گردشگران قرار دارد. خودروهای کلاسیک و رنگرانگ در خیابان هی هاوانا پایتخت کوبا که امسال 500 سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد، ا دیده می‌شود. ( Dilara Zengin - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های نوستالژیک در شهر هاوانای کوبا
Fotoğraf: Dilara Zengin

کوبا با مردم خونگرم و شهرهای نوستالژیک و پررنگ مورد توجه گردشگران قرار دارد. خودروهای کلاسیک و رنگرانگ در خیابان هی هاوانا پایتخت کوبا که امسال 500 سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد، ا دیده می‌شود. ( Dilara Zengin - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های نوستالژیک در شهر هاوانای کوبا
Fotoğraf: Dilara Zengin

کوبا با مردم خونگرم و شهرهای نوستالژیک و پررنگ مورد توجه گردشگران قرار دارد. خودروهای کلاسیک و رنگرانگ در خیابان هی هاوانا پایتخت کوبا که امسال 500 سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد، ا دیده می‌شود. ( Dilara Zengin - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های نوستالژیک در شهر هاوانای کوبا
Fotoğraf: Dilara Zengin

کوبا با مردم خونگرم و شهرهای نوستالژیک و پررنگ مورد توجه گردشگران قرار دارد. خودروهای کلاسیک و رنگرانگ در خیابان هی هاوانا پایتخت کوبا که امسال 500 سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد، ا دیده می‌شود. ( Dilara Zengin - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های نوستالژیک در شهر هاوانای کوبا
Fotoğraf: Dilara Zengin

کوبا با مردم خونگرم و شهرهای نوستالژیک و پررنگ مورد توجه گردشگران قرار دارد. خودروهای کلاسیک و رنگرانگ در خیابان هی هاوانا پایتخت کوبا که امسال 500 سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد، ا دیده می‌شود. ( Dilara Zengin - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های نوستالژیک در شهر هاوانای کوبا
Fotoğraf: Dilara Zengin

کوبا با مردم خونگرم و شهرهای نوستالژیک و پررنگ مورد توجه گردشگران قرار دارد. خودروهای کلاسیک و رنگرانگ در خیابان هی هاوانا پایتخت کوبا که امسال 500 سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد، ا دیده می‌شود. این شهر دارای ساحل زیبایی نیر است. ( Dilara Zengin - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های نوستالژیک در شهر هاوانای کوبا
Fotoğraf: Dilara Zengin

کوبا با مردم خونگرم و شهرهای نوستالژیک و پررنگ مورد توجه گردشگران قرار دارد. خودروهای کلاسیک و رنگرانگ در خیابان هی هاوانا پایتخت کوبا که امسال 500 سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد، ا دیده می‌شود. این شهر دارای ساحل زیبایی نیر است. ( Dilara Zengin - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های نوستالژیک در شهر هاوانای کوبا
Fotoğraf: Dilara Zengin

کوبا با مردم خونگرم و شهرهای نوستالژیک و پررنگ مورد توجه گردشگران قرار دارد. خودروهای کلاسیک و رنگرانگ در خیابان هی هاوانا پایتخت کوبا که امسال 500 سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد، ا دیده می‌شود. ( Dilara Zengin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها