جلوه‌های رنگارنگ پاییز در استان نارنجی ترکیه

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در استان نارنجی ترکیه

جنگل‌های تونجلی ترکیه در فصل پاییز جامه زرد و نارنجی بر تن کرده و بازدیدکنندگان را شیفته خود می کند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در استان نارنجی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

جنگل‌های تونجلی ترکیه در فصل پاییز جامه زرد و نارنجی بر تن کرده و بازدیدکنندگان را شیفته خود می کند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در استان نارنجی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

جنگل‌های تونجلی ترکیه در فصل پاییز جامه زرد و نارنجی بر تن کرده و بازدیدکنندگان را شیفته خود می کند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در استان نارنجی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

جنگل‌های تونجلی ترکیه در فصل پاییز جامه زرد و نارنجی بر تن کرده و بازدیدکنندگان را شیفته خود می کند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در استان نارنجی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

جنگل‌های تونجلی ترکیه در فصل پاییز جامه زرد و نارنجی بر تن کرده و بازدیدکنندگان را شیفته خود می کند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در استان نارنجی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

جنگل‌های تونجلی ترکیه در فصل پاییز جامه زرد و نارنجی بر تن کرده و بازدیدکنندگان را شیفته خود می کند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در استان نارنجی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

جنگل‌های تونجلی ترکیه در فصل پاییز جامه زرد و نارنجی بر تن کرده و بازدیدکنندگان را شیفته خود می کند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها