وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند.

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که در چارچوب رایزنی‌های مستمر سیاسی بین آنکارا و تهران به ایران سفر کرده پس از گفتگو با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود در هتل عباسی شهر اصفهان گفت: پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کردیم. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

جزئیات دیدار دو جانبه چاووش اوغلو و ظریف در اصفهان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند.
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که در چارچوب رایزنی‌های مستمر سیاسی بین آنکارا و تهران به ایران سفر کرده پس از گفتگو با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود در هتل عباسی شهر اصفهان گفت: پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کردیم. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

جزئیات دیدار دو جانبه چاووش اوغلو و ظریف در اصفهان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

جزئیات دیدار دو جانبه چاووش اوغلو و ظریف در اصفهان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

جزئیات دیدار دو جانبه چاووش اوغلو و ظریف در اصفهان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

جزئیات دیدار دو جانبه چاووش اوغلو و ظریف در اصفهان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

جزئیات دیدار دو جانبه چاووش اوغلو و ظریف در اصفهان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

جزئیات دیدار دو جانبه چاووش اوغلو و ظریف در اصفهان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

جزئیات دیدار دو جانبه چاووش اوغلو و ظریف در اصفهان
Fotoğraf: Fatih Aktaş

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند.
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که در چارچوب رایزنی‌های مستمر سیاسی بین آنکارا و تهران به ایران سفر کرده پس از گفتگو با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود در هتل عباسی شهر اصفهان گفت: پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کردیم. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند.
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که در چارچوب رایزنی‌های مستمر سیاسی بین آنکارا و تهران به ایران سفر کرده پس از گفتگو با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود در هتل عباسی شهر اصفهان گفت: پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کردیم. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند.
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که در چارچوب رایزنی‌های مستمر سیاسی بین آنکارا و تهران به ایران سفر کرده پس از گفتگو با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود در هتل عباسی شهر اصفهان گفت: پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کردیم. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در اصفهان گفت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کرده اند.
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که در چارچوب رایزنی‌های مستمر سیاسی بین آنکارا و تهران به ایران سفر کرده پس از گفتگو با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود در هتل عباسی شهر اصفهان گفت: پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، این روند را با اروپایی ها و تهران ارزیابی کردیم. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها