جاذبه پارک طبیعت آبانت در بولوی ترکیه

جاذبه پارک طبیعت آبانت در بولوی ترکیه

پارک جنگلی آبانت در استان بولوی ترکیه با زیبایی‌های طبیعی خود مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه پارک طبیعت آبانت در بولوی ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک جنگلی آبانت در استان بولوی ترکیه با زیبایی‌های طبیعی خود مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه پارک طبیعت آبانت در بولوی ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک جنگلی آبانت در استان بولوی ترکیه با زیبایی‌های طبیعی خود مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه پارک طبیعت آبانت در بولوی ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک جنگلی آبانت در استان بولوی ترکیه با زیبایی‌های طبیعی خود مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه پارک طبیعت آبانت در بولوی ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک جنگلی آبانت در استان بولوی ترکیه با زیبایی‌های طبیعی خود مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه پارک طبیعت آبانت در بولوی ترکیه Fotoğraf: İlhami Çetin

پارک جنگلی آبانت در استان بولوی ترکیه با زیبایی‌های طبیعی خود مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. ( İlhami Çetin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها