جاذبه‌های رنگارنگ پاییز در استان موش ترکیه

جاذبه‌های رنگارنگ پاییز در استان موش ترکیه

رود مورات در استان موش ترکیه با فرا رسیدن فصل پاییز جلوه‌ای دیگر یافته و طبیعت بی نظیر آن گردشگران را افسون می کند. ( Yahya Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های رنگارنگ پاییز در استان موش ترکیه Fotoğraf: Yahya Sezgin

رود مورات در استان موش ترکیه با فرا رسیدن فصل پاییز جلوه‌ای دیگر یافته و طبیعت بی نظیر آن گردشگران را افسون می کند. ( Yahya Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های رنگارنگ پاییز در استان موش ترکیه Fotoğraf: Yahya Sezgin

رود مورات در استان موش ترکیه با فرا رسیدن فصل پاییز جلوه‌ای دیگر یافته و طبیعت بی نظیر آن گردشگران را افسون می کند. ( Yahya Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های رنگارنگ پاییز در استان موش ترکیه Fotoğraf: Yahya Sezgin

رود مورات در استان موش ترکیه با فرا رسیدن فصل پاییز جلوه‌ای دیگر یافته و طبیعت بی نظیر آن گردشگران را افسون می کند. ( Yahya Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

جاذبه‌های رنگارنگ پاییز در استان موش ترکیه Fotoğraf: Yahya Sezgin

رود مورات در استان موش ترکیه با فرا رسیدن فصل پاییز جلوه‌ای دیگر یافته و طبیعت بی نظیر آن گردشگران را افسون می کند. ( Yahya Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها