جادوی فصل برگریزان در دامنه کوه آغری ترکیه

جادوی فصل برگریزان در دامنه کوه آغری ترکیه

دامنه کوه آغری ترکیه در فصل پاییز با مناظر زیبا و بدیع در برگریزان درختان جلوه بی‌نظیری یافته است. این مناظر بدیع در فصل برگریزان هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Cemal Çavdar - خبرگزاری آناتولی )

جادوی فصل برگریزان در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Cemal Çavdar

دامنه کوه آغری ترکیه در فصل پاییز با مناظر زیبا و بدیع در برگریزان درختان جلوه بی‌نظیری یافته است. این مناظر بدیع در فصل برگریزان هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Cemal Çavdar - خبرگزاری آناتولی )

جادوی فصل برگریزان در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Cemal Çavdar

دامنه کوه آغری ترکیه در فصل پاییز با مناظر زیبا و بدیع در برگریزان درختان جلوه بی‌نظیری یافته است. این مناظر بدیع در فصل برگریزان هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Cemal Çavdar - خبرگزاری آناتولی )

جادوی فصل برگریزان در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Cemal Çavdar

دامنه کوه آغری ترکیه در فصل پاییز با مناظر زیبا و بدیع در برگریزان درختان جلوه بی‌نظیری یافته است. این مناظر بدیع در فصل برگریزان هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Cemal Çavdar - خبرگزاری آناتولی )

جادوی فصل برگریزان در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Cemal Çavdar

دامنه کوه آغری ترکیه در فصل پاییز با مناظر زیبا و بدیع در برگریزان درختان جلوه بی‌نظیری یافته است. این مناظر بدیع در فصل برگریزان هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Cemal Çavdar - خبرگزاری آناتولی )

جادوی فصل برگریزان در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Cemal Çavdar

دامنه کوه آغری ترکیه در فصل پاییز با مناظر زیبا و بدیع در برگریزان درختان جلوه بی‌نظیری یافته است. این مناظر بدیع در فصل برگریزان هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Cemal Çavdar - خبرگزاری آناتولی )

جادوی فصل برگریزان در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Cemal Çavdar

دامنه کوه آغری ترکیه در فصل پاییز با مناظر زیبا و بدیع در برگریزان درختان جلوه بی‌نظیری یافته است. این مناظر بدیع در فصل برگریزان هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Cemal Çavdar - خبرگزاری آناتولی )

جادوی فصل برگریزان در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Cemal Çavdar

دامنه کوه آغری ترکیه در فصل پاییز با مناظر زیبا و بدیع در برگریزان درختان جلوه بی‌نظیری یافته است. این مناظر بدیع در فصل برگریزان هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌سازد. ( Cemal Çavdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها