توزیع گوشت قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در تاجیکستان

توزیع گوشت قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در تاجیکستان

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، در نخستین روز عید سعید قربان گوشت قربانی 10 رأس دام قربانی را میان 600 خانواده نیازمند تاجیکستان در منطقه وحدت شهر دوشنبه پایتخت این کشور توزیع کرد. ( Yalçın Yoncalık - خبرگزاری آناتولی )

توزیع گوشت قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در تاجیکستان
Fotoğraf: Yalçın Yoncalık

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، در نخستین روز عید سعید قربان گوشت قربانی 10 رأس دام قربانی را میان 600 خانواده نیازمند تاجیکستان در منطقه وحدت شهر دوشنبه پایتخت این کشور توزیع کرد. ( Yalçın Yoncalık - خبرگزاری آناتولی )

توزیع گوشت قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در تاجیکستان
Fotoğraf: Yalçın Yoncalık

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، در نخستین روز عید سعید قربان گوشت قربانی 10 رأس دام قربانی را میان 600 خانواده نیازمند تاجیکستان در منطقه وحدت شهر دوشنبه پایتخت این کشور توزیع کرد. ( Yalçın Yoncalık - خبرگزاری آناتولی )

توزیع گوشت قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در تاجیکستان
Fotoğraf: Yalçın Yoncalık

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، در نخستین روز عید سعید قربان گوشت قربانی 10 رأس دام قربانی را میان 600 خانواده نیازمند تاجیکستان در منطقه وحدت شهر دوشنبه پایتخت این کشور توزیع کرد. ( Yalçın Yoncalık - خبرگزاری آناتولی )

توزیع گوشت قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در تاجیکستان
Fotoğraf: Yalçın Yoncalık

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، در نخستین روز عید سعید قربان گوشت قربانی 10 رأس دام قربانی را میان 600 خانواده نیازمند تاجیکستان در منطقه وحدت شهر دوشنبه پایتخت این کشور توزیع کرد. ( Yalçın Yoncalık - خبرگزاری آناتولی )

توزیع گوشت قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در تاجیکستان
Fotoğraf: Yalçın Yoncalık

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، در نخستین روز عید سعید قربان گوشت قربانی 10 رأس دام قربانی را میان 600 خانواده نیازمند تاجیکستان در منطقه وحدت شهر دوشنبه پایتخت این کشور توزیع کرد. ( Yalçın Yoncalık - خبرگزاری آناتولی )

توزیع گوشت قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در تاجیکستان
Fotoğraf: Yalçın Yoncalık

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، در نخستین روز عید سعید قربان گوشت قربانی 10 رأس دام قربانی را میان 600 خانواده نیازمند تاجیکستان در منطقه وحدت شهر دوشنبه پایتخت این کشور توزیع کرد. ( Yalçın Yoncalık - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها