ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد
23.06.2022

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد
Fotoğraf: İHH

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد
Fotoğraf: İHH

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد
Fotoğraf: İHH

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد
Fotoğraf: İHH

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد
Fotoğraf: İHH

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد
Fotoğraf: İHH

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد
Fotoğraf: İHH

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد
Fotoğraf: İHH

ترکیه میان زلزله‌زدگان افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد

توزیع کمک‌های هلال‌احمر ترکیه بین زلزله زدگان افغانستان
Fotoğraf: Türk Kızılay

توزیع کمک‌های هلال‌احمر ترکیه بین زلزله زدگان افغانستان

توزیع کمک‌های هلال‌احمر ترکیه بین زلزله زدگان افغانستان
Fotoğraf: Türk Kızılay

توزیع کمک‌های هلال‌احمر ترکیه بین زلزله زدگان افغانستان

توزیع کمک‌های هلال‌احمر ترکیه بین زلزله زدگان افغانستان
Fotoğraf: Türk Kızılay

توزیع کمک‌های هلال‌احمر ترکیه بین زلزله زدگان افغانستان

توزیع کمک‌های هلال‌احمر ترکیه بین زلزله زدگان افغانستان
Fotoğraf: Türk Kızılay

توزیع کمک‌های هلال‌احمر ترکیه بین زلزله زدگان افغانستان

توزیع کمک‌های هلال‌احمر ترکیه بین زلزله زدگان افغانستان
Fotoğraf: Türk Kızılay

توزیع کمک‌های هلال‌احمر ترکیه بین زلزله زدگان افغانستان

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها