توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان

توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان

جمعیت هلال‌ احمر ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در پاکستان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته‌های مواد غذایی میان 200 خانواده نیازمند در شهر موری توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

جمعیت هلال‌ احمر ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در پاکستان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته‌های مواد غذایی میان 200 خانواده نیازمند در شهر موری توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

جمعیت هلال‌ احمر ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در پاکستان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته‌های مواد غذایی میان 200 خانواده نیازمند در شهر موری توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

جمعیت هلال‌ احمر ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در پاکستان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته‌های مواد غذایی میان 200 خانواده نیازمند در شهر موری توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

جمعیت هلال‌ احمر ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در پاکستان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته‌های مواد غذایی میان 200 خانواده نیازمند در شهر موری توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

جمعیت هلال‌ احمر ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در پاکستان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته‌های مواد غذایی میان 200 خانواده نیازمند در شهر موری توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

جمعیت هلال‌ احمر ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در پاکستان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته‌های مواد غذایی میان 200 خانواده نیازمند در شهر موری توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

جمعیت هلال‌ احمر ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در پاکستان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته‌های مواد غذایی میان 200 خانواده نیازمند در شهر موری توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

جمعیت هلال‌ احمر ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در پاکستان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته‌های مواد غذایی میان 200 خانواده نیازمند در شهر موری توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های مردمی ترکیه میان نیازمندان پاکستان Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

جمعیت هلال‌ احمر ترکیه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود در پاکستان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بسته‌های مواد غذایی میان 200 خانواده نیازمند در شهر موری توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها