توزیع کمک های بشردوستانه ترکیه در کلمبیا

توزیع کمک های بشردوستانه ترکیه در کلمبیا

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان صدها خانواده نیازمند در کلمبیا بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک های بشردوستانه ترکیه در کلمبیا Fotoğraf: Sinan Doğan

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان صدها خانواده نیازمند در کلمبیا بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک های بشردوستانه ترکیه در کلمبیا Fotoğraf: Sinan Doğan

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان صدها خانواده نیازمند در کلمبیا بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک های بشردوستانه ترکیه در کلمبیا Fotoğraf: Sinan Doğan

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان صدها خانواده نیازمند در کلمبیا بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک های بشردوستانه ترکیه در کلمبیا Fotoğraf: Sinan Doğan

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان صدها خانواده نیازمند در کلمبیا بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک های بشردوستانه ترکیه در کلمبیا Fotoğraf: Sinan Doğan

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان صدها خانواده نیازمند در کلمبیا بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک های بشردوستانه ترکیه در کلمبیا Fotoğraf: Sinan Doğan

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان صدها خانواده نیازمند در کلمبیا بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک های بشردوستانه ترکیه در کلمبیا Fotoğraf: Sinan Doğan

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان صدها خانواده نیازمند در کلمبیا بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها