توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان یمنی

توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان یمنی

دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در راستای برنامه های کمکی خود در ماه رمضان٬ برای 1500 نیازمند در یمنی کمک‌های انسانی توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان یمنی
Fotoğraf: TİKA

دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در راستای برنامه های کمکی خود در ماه رمضان٬ برای 1500 نیازمند در یمنی کمک‌های انسانی توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان یمنی
Fotoğraf: TİKA

دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در راستای برنامه های کمکی خود در ماه رمضان٬ برای 1500 نیازمند در یمنی کمک‌های انسانی توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان یمنی
Fotoğraf: TİKA

دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در راستای برنامه های کمکی خود در ماه رمضان٬ برای 1500 نیازمند در یمنی کمک‌های انسانی توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان یمنی
Fotoğraf: TİKA

دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در راستای برنامه های کمکی خود در ماه رمضان٬ برای 1500 نیازمند در یمنی کمک‌های انسانی توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان یمنی
Fotoğraf: TİKA

دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در راستای برنامه های کمکی خود در ماه رمضان٬ برای 1500 نیازمند در یمنی کمک‌های انسانی توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان یمنی
Fotoğraf: TİKA

دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در راستای برنامه های کمکی خود در ماه رمضان٬ برای 1500 نیازمند در یمنی کمک‌های انسانی توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان یمنی
Fotoğraf: TİKA

دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در راستای برنامه های کمکی خود در ماه رمضان٬ برای 1500 نیازمند در یمنی کمک‌های انسانی توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

توزیع کمک‌های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان یمنی
Fotoğraf: TİKA

دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در راستای برنامه های کمکی خود در ماه رمضان٬ برای 1500 نیازمند در یمنی کمک‌های انسانی توزیع کرد. ( TİKA - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها