عکس / ترکیه
تفریح چوگان روی برف در قارص ترکیه
ورزش باستانی چوگان که بیشتر به عنوان «جنگ بر روی اسب» شناخته می شود، در این روزهای برفی توجه مردم قارص ترکیه را به خود جلب کرده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )
18.12.2018 Hüseyin Demirci
1 / 12